Εταιρικές Πληροφορίες

Εταιρικές Πληροφορίες

ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Επωνυμία: ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΑρΓεΜΗ:   158627057000

ΑΦΜ:   801532090

Διεύθυνση: ΑΓΡΟΤ 1263 ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ ΣΑΝΗ 0 

ΤΚ:  63077

Περιοχή:  ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

Πόλη:    ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ

Διαχειριστές 

 1. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0.
 2. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗΣ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0.

 

Εταίροι: 

 1. Ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗΣ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 400.000,00 X (50%) ευρώ έλαβε 400.000 X (50%) μερίδια.
 2. Ο εταίρος ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 400.000,00 X (50%) ευρώ έλαβε 400.000 X (50%) μερίδια

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 237 40 82025.

Κεφάλαιο: €400.000, κεφαλαιακή εισφορά 

 


ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΘΥΤΟΥ ΙΚΕ 

Επωνυμία: ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΘΥΤΟΥ Ι.Κ.Ε.
ΑρΓεΜΗ:   158066157000
ΑΦΜ:   801501181
Διεύθυνση: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 0
ΤΚ:  63077
Περιοχή:  ΑΦΥΤΟΣ
Πόλη: ΑΦΥΤΟΣ

Διαχειριστές 

 1. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙOY, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, Τ.Κ. 63085. 
 2. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, Τ.Κ. 63085.

Εταίροι: 

 1. Ο εταίρος ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, αρ. 0, ΤΚ 63085, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 031858557000, Α.Φ.Μ. 999433739, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗ του ΛΕΜΟΝΗ, το οποίο για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 100.000,00 X (10%) ευρώ έλαβε 100.000 X (10%) μερίδια
 2. Ο εταίρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΘΕΟΧΑΡΗ, κάτοικος ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, αρ. 0, ΤΚ 63100,ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 100.000,00 X (40%) ευρώ έλαβε 100.000 X (40%) μερίδια
 3. Ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙOY, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, ΤΚ 63085, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 100.000,00 X (25%) ευρώ έλαβε 100.000 X (25%) μερίδια
 4. Ο εταίρος ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ , κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, ΤΚ 63085, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 100.000,00 X (25%) ευρώ έλαβε 100.000 X (25%) μερίδια

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 237 40 82025. 

Κεφάλαιο: €100.000, κεφαλαιακή εισφορά 


ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗ ΙΚΕ

Επωνυμία: ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑρΓεΜΗ:   031858557000
ΑΦΜ:   999433739
Διεύθυνση: ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ 0
ΤΚ:  63085
Περιοχή:  ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ
Πόλη: ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ

Διαχειριστές 

 1. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙOY, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, Τ.Κ. 63085. 
 2. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, Τ.Κ. 63085.

Εταίροι: 

 1. Ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙOY, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, ΤΚ 63085, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 220.000,00 X (50%) ευρώ έλαβε 220.000 X (50%) μερίδια
 2. Ο εταίρος ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ , κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, ΤΚ 63085, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 220.000,00 X (50%) ευρώ έλαβε 220.000 X (50%) μερίδια

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 237 40 82025.

Κεφάλαιο: €220.000, κεφαλαιακή εισφορά 


ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΙΚΕ  

Επωνυμία: ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑρΓεΜΗ:   138644357000
ΑΦΜ:   800728513
Διεύθυνση:  71 ΟΤ Ν ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΕΠΑΡΧ ΟΔ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 0
ΤΚ:  63200
Περιοχή:  Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Πόλη:  Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ 

Διαχειριστές 

 1. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙOY, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, Τ.Κ. 63085. 
 2. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, Τ.Κ. 63085.

Εταίροι: 

 1. Ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙOY, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, ΤΚ 63085, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 290.000,00 X (1,795%) ευρώ έλαβε 2900 X (1,795%) μερίδια
 2. Ο εταίρος ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ , κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, ΤΚ 63085, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 290.000,00 X (1,795%) ευρώ έλαβε 2900 X (1,795%) μερίδια
 3. Ο εταίρος ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, αρ. 0, ΤΚ 63085, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 031858557000, Α.Φ.Μ. 999433739, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗ του ΛΕΜΟΝΗ, το οποίο για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 290.000,00 X (73,41%) ευρώ έλαβε 2900 X (73,41%) μερίδια
 4. Ο εταίρος ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, ΤΚ 63085, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 290.000,00 X (23%) ευρώ έλαβε 2900 X (23%) μερίδια

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 237 40 82025.

Κεφάλαιο: €290.000, κεφαλαιακή εισφορά 


ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΚΕ

Επωνυμία:  ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΑρΓεΜΗ:   158270357000

ΑΦΜ:   801512515

Διεύθυνση: ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0

ΤΚ:  63077

Περιοχή:  ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Πόλη:    ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαχειριστές 

 1. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙOY, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, Τ.Κ. 63085. 
 2. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, Τ.Κ. 63085.

 

Εταίροι: 

 1. Ο εταίρος ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, επί της οδού ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, αρ. 0, ΤΚ 63085, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
 2. 031858557000, Α.Φ.Μ. 999433739, ο οποίος εκπροσωπείται από τον/την ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ το οποίο για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 100.000,00 X (10%) ευρώ έλαβε 100.000 X (10%) μερίδια.
 3. Ο εταίρος ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κάτοικος ΛΑΚΚΙΑΣ, επί της οδού ΛΑΚΚΙΑ, αρ. 0, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 100.000,00 X (24.50%) ευρώ έλαβε 100.000 X (24.50%) μερίδια.
 4. Ο εταίρος ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ του ΑΓΑΠΙΟΥ, κάτοικος ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, επί της οδού ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, αρ. 38, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 100.000,00 X (24.50%) ευρώ έλαβε 100.000 X (24.50%) μερίδια. 
 5. Ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 100.000,00 X (20.50%) ευρώ έλαβε 100.000 X (20.50%) μερίδια.
 6. Ο εταίρος ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΜΟΝΗΣ του ΛΕΜΟΝΗ, κάτοικος ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, επί της οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙ, αρ. 0, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 100.000,00 X (20.50%) ευρώ έλαβε 100.000 X (20.50%) μερίδια. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  2374053538

Κεφάλαιο: €100.000, κεφαλαιακή εισφορά