Το blog

Ψάχνουμε. Επιλέγουμε. Προτείνουμε.

Λειτουργία με κανόνες

Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.
 

Οι διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας μας, τηρούν κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP.