Το blog

Ψάχνουμε. Επιλέγουμε. Προτείνουμε.

Υποστήριξη στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Νέας Ποτίδαιας

 

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Νέας Ποτίδαιας.

Ήταν χαρά μας η επίσκεψη στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Νέας Ποτίδαιας για να παραδώσουμε το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε στα καταστήματά μας από την πώληση του Χριστουγεννιάτικου μπισκότου. 
Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή τους στην υποστήριξη του έργου του Εργαστηρίου.