Το blog

Ψάχνουμε. Επιλέγουμε. Προτείνουμε.

Στιγμιότυπα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της εταιρείας Φούρνος Λεμονή

Η εταιρεία Φούρνος Λεμονή έχοντας ως στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της, διενεργεί τακτικά σεμινάρια.

Οι εισηγήτριες των σεμιναρίων, Νανά Ζυγούρα και Μάτα Ρόζη, μέσα από ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, δημιουργικά παιχνίδια και ομαδικές δραστηριότητες, αλλά κυρίως με διάθεση και φαντασία, βοήθησαν το προσωπικό της εταιρείας να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα ποιότητας, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών.