Τσιαπάτα

Τσιαπάτα

Από λευκό και κίτρινο αλεύρι σκληρού σταριού Χαλκιδικής.

Ψωμί ιταλικής έμπνευσης.

Προσφέρεται σε φρατζόλα και σε φόρμα.