Πρόσφορο

Πρόσφορο

Πρόσφορο ή λειτουργιά.

Άρτος τελετουργίας από κίτρινο αλεύρι σκληρού σταριού Χαλκιδικής, με προζύμι.

Παρασκευάζεται κατόπιν παραγγελίας.